Registrácia Vodičov

POZOR! Registrácia NIE JE ZÁRUKOU vstupu do kola Track Masters. Zápisy na kolá sa spúšťajú vo vyhradených formulároch zápisov cca 45 dní pred kolom.

V roku 2022 je sezónny poplatok 135 PLN (30 EUR) a zahŕňa 8 % DPH (účasť v športových súťažiach).

Výhody zaregistrovaného súťažiaceho TM so zaplateným sezónnym poplatkom:
– klasifikácia v triedach TM
– prístup k zľavám partnerov TM
– štartovné bočné číslo pre každé kolo
– balíček zariadení TM na sezónu 2022

Nižšie uvedený registračný formulár pre súťažiacich Track Masters 2022. Po jeho vyplnení dostanete spätnú správu na uvedenú e-mailovú adresu.
POZOR! NIEKEDY SA SPRÁVY Z FORMULÁRA DOSTÁVAJÚ DO PRIEČINKU SO SPAMOM!!!

REGISTRÁCIA VODIČOV

  Driver data / Dane kierowcy  Contact details / Dane kontaktowe


  Dane osobiste / Personal data
  Car data / Dane auta  HP and weight / KM i waga

  ATTENTION! We provide the weight of the car with what amount of fuel it was weighed, e.g. 1330kg 20L. If the weight of the car is from the registration certificate, we add the code of the country from which the car was issued, e.g. 1450 DE.

  UWAGA! Podajemy wagę auta z ilością paliwa, np. 1330kg 20L. Jeżeli waga auta jest z dowodu rejestracyjnego to dodajemy kod kraju z którego został wydany dowód auta, np. 1450 PL.
  Choosing a class / Wybór klasy


  Photo of the car / Zdjęcie auta

  [ ] I have read and accepted the the Track Masters 2024 Regulations . / Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Track Masters na rok 2024 i go akceptuję.