Registrácia Vodičov

POZOR! Registrácia NIE JE ZÁRUKOU vstupu do kola Track Masters. Zápisy na kolá sa spúšťajú vo vyhradených formulároch zápisov cca 45 dní pred kolom.

V roku 2022 je sezónny poplatok 135 PLN (30 EUR) a zahŕňa 8 % DPH (účasť v športových súťažiach).

Výhody zaregistrovaného súťažiaceho TM so zaplateným sezónnym poplatkom:
– klasifikácia v triedach TM
– prístup k zľavám partnerov TM
– štartovné bočné číslo pre každé kolo
– balíček zariadení TM na sezónu 2022

Nižšie uvedený registračný formulár pre súťažiacich Track Masters 2022. Po jeho vyplnení dostanete spätnú správu na uvedenú e-mailovú adresu.
POZOR! NIEKEDY SA SPRÁVY Z FORMULÁRA DOSTÁVAJÚ DO PRIEČINKU SO SPAMOM!!!

REGISTRÁCIA VODIČOV

  Dane kierowcy / Driver data  Dane kontaktowe / Contact details


  Dane osobiste / Personal data  Dane auta / Car data


  KM i waga / HP and weight

  UWAGA! Podajemy wagę netto auta bez paliwa i kierowcy lub z jaką ilością paliwa było ważone, np. 1330kg 20L. Jeżeli waga auta jest z dowodu rejestracyjnego to dodajemy kod kraju z którego został wydany dowód auta, np. 1450 PL.

  ATTENTION! We provide the net weight of the car without fuel and the driver or with what amount of fuel it was weighed, e.g. 1330kg 20L. If the weight of the car is from the registration certificate, we add the code of the country from which the car was issued, e.g. 1450 DE.  Wybór klasy / Choosing a class


  Zdjęcie auta / Photo of the car

  [ ] Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Track Masters na rok 2022 i go akceptuję. / I have read and accepted the the Track Masters 2022 Regulations .