Registrácia 7. kolo – Autodrom Most (CZ)

Nižšie uvádzame registračný formulár na 7. KOLO – 29.10.2022 (sobota) MOST. Po jeho vyplnení dostanete odpoveď na uvedenú e-mailovú adresu.
VÝSTRAHA! OBČAS SPRÁVY Z FORMULÁRA SA STÁVAJÚ SPAMOM !!!

Tento formulár je len pre registrovaných hráčov Track Masters

CENA:

280,00 EUR HRUBÉHO (259,26 EUR netto + 8 % DPH) – účasť na športových súťažiach

VYHLÁSENIE KOLA:

Pred prihlásením sa do kola si prečítajte Oznámenie kola a príslušné pravidlá.

KOMENTÁRE:

 • Organizátor nevracia štartovné, ak sa prihlásený pretekár nezúčastní kola.
 • Pretekár má platené miesto podľa vlastného uváženia – ak nemôže štartovať, môže ho poskytnúť záujemcom o účasť – o tejto skutočnosti by mal byť informovaný organizátor.
 • V prípade zrušenia kola bude štartovné vrátené pretekárovi.

Registrácia MOST

  Driver data / Dane kierowcy  Dane kontaktowe / Contact details


  Car data / Dane auta

  You provided all the car data when registering the competitor. If the data changes, please let us know.

  Wszystkie dane auta podałeś podczas rejestracji Zawodnika. Jeżeli dane się zmienią poinformuj nas o tym.

  Optional car sharing (2 drivers 1 car) / Opcjonalne współdzielenie auta (2 kierowców 1 auto)

  Optional invoice details / Opcjonalne dane do faktury

  [ ] I have read and accepted the the Track Masters 2024 Regulations . / Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Track Masters na rok 2024 i go akceptuję.