Registrácia 4. kolo – Silesia Ring (PL)

Nižšie uvádzame registračný formulár na 4. KOLO – 29.07.2022 (piatok) SILESIA RING. Po jeho vyplnení dostanete odpoveď na uvedenú e-mailovú adresu.
VÝSTRAHA! OBČAS SPRÁVY Z FORMULÁRA SA STÁVAJÚ SPAMOM !!!

Tento formulár je len pre registrovaných hráčov Track Masters

CENA:

167,40 EUR HRUBÉHO (155,00 EUR netto + 8 % DPH) – účasť na športových súťažiach
Za reklamnú službu na dráhe je možné obdržať faktúru s 23% DPH.

VYHLÁSENIE KOLA:

Pred prihlásením sa do kola si prečítajte Oznámenie kola a príslušné pravidlá.

KOMENTÁRE:

 • Organizátor nevracia štartovné, ak sa prihlásený pretekár nezúčastní kola.
 • Pretekár má platené miesto podľa vlastného uváženia – ak nemôže štartovať, môže ho poskytnúť záujemcom o účasť – o tejto skutočnosti by mal byť informovaný organizátor.
 • V prípade zrušenia kola bude štartovné vrátené pretekárovi.

Registrácia SILESIA RING

  Dane kierowcy / Driver data  Dane kontaktowe / Contact details


  Dane auta / Car data

  Wszystkie dane auta podałeś podczas rejestracji Zawodnika. Jeżeli dane się zmienią poinformuj nas o tym.

  You provided all the car data when registering the competitor. If the data changes, please let us know.

  Opcjonalne współdzielenie auta (2 kierowców 1 auto) / Optional car sharing (2 drivers 1 car)

  Opcjonalne dane do faktury / Optional invoice details

  [ ] Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Track Masters na rok 2022 i go akceptuję. / I have read and accepted the the Track Masters 2022 Regulations .