Registrace řidiče

POZOR! Registrace NEZARUČUJE, že vstoupíte do Kola Track Masters. Přihlašování do kol se zahajuje na speciálních přihlašovacích formulářích přibližně 45 dní před konáním kola

V roce 2022 činí sezónní poplatek 135 PLN (30 EUR) a zahrnuje 8% DPH (účast ve sportovních soutěžích).
Výhody registrovaného účastníka TM se zaplaceným sezónním poplatkem:
 • zařazení do tříd TM
 • přístup ke slevám partnerů TM
 • startovní číslo pro každé kolo
 • balíček gadgetů TM pro sezónu 2022
Níže je registrační formulář pro účastníky Track Masters 2022. Po jeho vyplnění obdržíte odpověď na uvedený e-mail.
POZOR! NĚKDY ZPRÁVY Z FORMULÁŘE JSOU OZNAČOVÁNY JAKO SPAM!!!

REGISTRACE ŘIDIČE

  Driver data / Dane kierowcy  Contact details / Dane kontaktowe


  Dane osobiste / Personal data
  Car data / Dane auta  HP and weight / KM i waga

  ATTENTION! We provide the weight of the car with what amount of fuel it was weighed, e.g. 1330kg 20L. If the weight of the car is from the registration certificate, we add the code of the country from which the car was issued, e.g. 1450 DE.

  UWAGA! Podajemy wagę auta z ilością paliwa, np. 1330kg 20L. Jeżeli waga auta jest z dowodu rejestracyjnego to dodajemy kod kraju z którego został wydany dowód auta, np. 1450 PL.
  Choosing a class / Wybór klasy


  Photo of the car / Zdjęcie auta

  [ ] I have read and accepted the the Track Masters 2024 Regulations . / Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Track Masters na rok 2024 i go akceptuję.