Rejestracja Zawodników 2024

UWAGA! Rejestracja NIE GWARANTUJE dostania się na Rundę Track Masters. Zapisy na Rundy uruchamiane są w dedykowanych formularzach zapisów ok. 45 dni przed Rundą lub na cały sezon z góry.

W 2024 opłata sezonowa wynosi 120 zł (28 EUR) i zawiera 8% VAT (udział w zawodach sportowych).
Przywileje zarejestrowanego zawodnika TM z uiszczoną opłatą sezonową:
– klasyfikacja w klasach TM
– startowy numer boczny na każdej rundzie
– pakiet gadżetów TM na sezon 2024
Poniżej formularz rejestracji dla zawodników Track Masters 2024. Po jego wypełnieniu otrzymasz wiadomość zwrotną na wskazany adres e-mail.
UWAGA! CZASAMI WIADOMOŚCI Z FORMULARZA TRAFIAJĄ JAKO SPAM!!!

REJESTRACJA KIEROWCÓW

  Driver data / Dane kierowcy  Contact details / Dane kontaktowe


  Dane osobiste / Personal data
  Car data / Dane auta  HP and weight / KM i waga

  ATTENTION! We provide the weight of the car with what amount of fuel it was weighed, e.g. 1330kg 20L. If the weight of the car is from the registration certificate, we add the code of the country from which the car was issued, e.g. 1450 DE.

  UWAGA! Podajemy wagę auta z ilością paliwa, np. 1330kg 20L. Jeżeli waga auta jest z dowodu rejestracyjnego to dodajemy kod kraju z którego został wydany dowód auta, np. 1450 PL.
  Choosing a class / Wybór klasy


  Photo of the car / Zdjęcie auta

  [ ] I have read and accepted the the Track Masters 2024 Regulations . / Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Track Masters na rok 2024 i go akceptuję.