Zapisy 2 Runda – Silesia Ring

Poniżej formularz zapisu na II RUNDĘ – 30.04.2022 (sobota) SILESIA RING. Po jego wypełnieniu otrzymasz wiadomość zwrotną na wskazany adres e-mail.
UWAGA! CZASAMI WIADOMOŚCI Z FORMULARZA TRAFIAJĄ JAKO SPAM!!!

Formularz wyłącznie dla zarejestrowanych zawodników Track Masters
Zawodnicy Zapisani na CAŁY sezon 2022 NIE WYPEŁNIAJĄ TEGO FORMULARZA!

KOSZTORYS:

675,00 zł BRUTTO (625,00 zł netto + 8% VAT) – udział w zawodach sportowych
Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT 23% za usługę reklamową na torze.

OGŁOSZENIE RUNDY:

Przed zapisaniem się na Rundę prosimy o zapoznanie się z Ogłoszeniem Rundy i obowiązującymi Regulaminami.

UWAGI:

 • Organizator nie zwraca opłaty wpisowej w przypadku nie uczestniczenia w rundzie zapisanego zawodnika.
 • Opłaconym miejscem zawodnik dysponuje według własnego uznania – jeśli nie będzie mógł wystartować, może je odstąpić chętnym, którzy zadeklarują wolę uczestnictwa – należy poinformować Organizatora o tym fakcie.
 • W przypadku odwołania rundy opłata wpisowa zostanie zwrócona zawodnikowi.
Below is the registration form for the second round - April 30, 2022 (Saturday) SILESIA RING. After filling it in, you will receive a reply to the e-mail address provided.
ATTENTION! SOMETIMES MESSAGES FROM THE FORM BECOME SPAM !!!
This form is for registered Track Masters players only
Competitors Registered for the WHOLE 2022 season DO NOT FILL IN THIS FORM!
ESTIMATE:
EUR 141,48 GROSS (EUR 131,00 net + 8% VAT) - participation in sports competitions
It is possible to receive a 23% VAT invoice for the advertising service on the track.

ROUND ANNOUNCEMENT:
Before signing up for a Round, please read the Round Announcement and the applicable Regulations.

COMMENTS:
The organizer does not refund the entry fee if the registered competitor does not participate in the round.
The competitor has the paid place at his own discretion - if he is not able to start, he can give it to those willing to participate - the Organizer should be informed about this fact.
In case of cancellation of the round, the entry fee will be returned to the competitor.

Track Masters Zapisy SILESIA / SILESIA registration

  Dane kierowcy / Driver data  Dane kontaktowe / Contact details


  Dane auta / Car data

  Wszystkie dane auta podałeś podczas rejestracji Zawodnika. Jeżeli dane się zmienią poinformuj nas o tym.

  You provided all the car data when registering the competitor. If the data changes, please let us know.

  Opcjonalne współdzielenie auta (2 kierowców 1 auto) / Optional car sharing (2 drivers 1 car)

  Opcjonalne dane do faktury / Optional invoice details

  [ ] Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Track Masters na rok 2022 i go akceptuję. / I have read and accepted the the Track Masters 2022 Regulations .